przepisy podatkowe

Biała lista podatników VAT

Biała lista podatników VAT

BIAŁA LISTA – SPRAWDŹ RACHUNEK ZANIM ZAPŁACISZ ZA FAKTURĘ Biała lista zawiera wykaz podatników VAT czynnych i zwolnionych z VAT oraz podatników VAT, do których naczelnik US nie dokonał rejestracji, podatników wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Wykaz umożliwia m.in. sprawdzenie statusu podatnika wg stanu na zadany dzień sprawdzenia oraz numerów rachunków rozliczeniowych.

Obligatoryjna metoda podzielonej płatności

Obligatoryjna metoda podzielonej płatności

Od 1 listopada 2019r. obowiązują przepisy dotyczące stosowania MPP (metoda podzielonej płatności) w formie obligatoryjnej dla niektórych transakcji. PRZEDMIOTOWOŚĆ: Obligatoryjna metoda podzielonej płatności obejmuje faktury za transakcje, które spełniają łącznie dwa warunki: transakcja dotyczy nabycia towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, który zawiera

Podatek VAT od usług transportowych towarów i usług spedycyjnych

Podatek VAT od usług transportowych towarów i usług spedycyjnych

Idea opodatkowania podatkiem VAT usług transportowych: Usługa transportu towarów wykonywana na rzecz podatnika opodatkowana jest, co do zasady, w miejscu siedziby usługobiorcy. Wysokość stawki VAT dla tej usługi uzależniona jest od rodzaju wykonywanego transportu. Jeżeli miejscem jej świadczenia nie będzie terytorium naszego kraju, wówczas usługa ta

Znowelizowane przepisy podatkowe dotyczące zasad amortyzacji

Znowelizowane przepisy podatkowe dotyczące zasad amortyzacji

Znowelizowane przepisy podatkowe dotyczące zasad amortyzacji Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadza możliwość dokonania jednorazowej amortyzacji od nabytych, fabrycznie nowych maszyn i urządzeń zaliczanych do grup 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych.