Bez kategorii

Podatek VAT od usług transportowych towarów i usług spedycyjnych

Podatek VAT od usług transportowych towarów i usług spedycyjnych

  Idea opodatkowania podatkiem VAT usług transportowych: Usługa transportu towarów wykonywana na rzecz podatnika opodatkowana jest, co do zasady, w miejscu siedziby usługobiorcy. Wysokość stawki VAT dla tej usługi uzależniona jest od rodzaju wykonywanego transportu. Jeżeli miejscem jej świadczenia nie będzie terytorium naszego kraju, wówczas usługa

Księgowy – zawód zaufania publicznego. Jak wybrać biuro rachunkowe?

Księgowy – zawód zaufania publicznego.  Jak wybrać biuro rachunkowe?

Usługi księgowe, z uwagi na swój charakter, mają znaczenie w skali mikro oraz makroekonomicznym. Za pomocą rachunkowości dokonuje się analiz, na podstawie których można racjonalnie zarządzać i kontrolować firmą oraz podejmować decyzje związane z rozwojem każdego przedsiębiorstwa. Decyzje podejmowane na poziomie pojedynczego podmiotu wpływają w skali makro na gospodarkę kraju, w którym funkcjonują. Księgowi