Author: Andrzej Worzała

Podatek VAT od usług transportowych towarów i usług spedycyjnych

Podatek VAT od usług transportowych towarów i usług spedycyjnych

Idea opodatkowania podatkiem VAT usług transportowych: Usługa transportu towarów wykonywana na rzecz podatnika opodatkowana jest, co do zasady, w miejscu siedziby usługobiorcy. Wysokość stawki VAT dla tej usługi uzależniona jest od rodzaju wykonywanego transportu. Jeżeli miejscem jej świadczenia nie będzie terytorium naszego kraju, wówczas usługa ta